Akademia Filmowa Rossmanna

rossman_big

Akademia Filmowa to warsztaty dla dzieci z wykluczonych społecznie środowisk łódzkiego śródmieścia. Kilkanaścioro dzieci w ciągu 10 dni realizować będzie własne materiały filmowe za pomocą telefonów komórkowych. Ich tematyka oscylować będzie wokół życia rodzinnego, domu, podwórka: na przykład „moja ulica”, „moja rodzina”, „mój dom”. Przed przystąpieniem do filmowania uczestnicy warsztatów wezmą udział w dwudniowej sesji poświęconej sposobom rejestracji oraz tematyce warsztatów. Epizody zebrane przez dzieci odnosić się  mają do jasnej strony ich życia. Końcowy produkt będzie można oglądać jako Web Documentary na stronie internetowej Festiwalu.
Filmiki będą prezentowane w bardzo specyficzny sposób: jako tak zwane crossmedia w Internecie. Oznacza to, że opowieść złożona z krótkich epizodów będzie prezentowana w sposób nielinearny. Widz będzie miał możliwość „przeskakiwać” od jednego epizodu do drugiego i sam będzie mógł decydować, który fragment w danym momencie jest dla niego ważny.
Żeby jednak opowieść miała spójny charakter, muszą znaleźć się materiały, które będą zrealizowane w „tradycyjny” filmowy sposób. Te przygotują profesjonalni operatorzy. Stworzą one kontekst do odbioru materiałów przygotowanych przez dzieci.
Całość poprowadzi autor pomysłu – Sławomir Kalwinek, prodziekan Wydziału Reżyserii Łódzkiej Szkoły Filmowej.

21 maja, godz. 14 – WERNISAŻ – Piotrkowska 36
1 czerwca, godz. 14 – FINISAŻ – Piotrkowska 36