Carros De Foc dotarł do Manufaktury

Carros de Foc w Manufakturze
Hiszpański teatr Carros De Foc już dziś spotkają wszyscy odwiedzający łódzką Manufakturę. Pracownicy techniczni pod nadzorem Miguela Angela (twórcy teatru) montują marionetki, przeprowadzają próby. Podczas tegorocznego Festiwalu zobaczymy widowisko z udziałem wielkich marionetek: Salvadora i Euterpe.
Zapraszamy już w piątek 20 maja na uroczystość inauguracji festiwalu. Zaczynamy o godzinie 21. Wstęp wolny.

&nbps;